Fundacja Inkubator Kulturalno - Społeczny „Noosfera” została ustanowiona 24 maja 2011 i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 czerwca 2011. Prowadzona jest przez:

Marcina Majewskiego.

Jej celem jest działalność na rzecz kultury, młodzieży, szczególnie w zakresie wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pomocy w rozwoju kariery artystycznej początkujących twórców, wspierania inicjatyw kulturalnych i religijnych, promowania i organizacji wolontariatu, wspomagania rozwoju społeczności lokalnych.

Chcemy swoją działalnością pomagać rozwijać się młodym wolontariuszom i twórcom. Naszym celem jest promocja kultury i sztuki. Zamierzamy organizować konkursy, warsztaty, szkolenia, wspierać inicjatywy kulturalne. Chcemy zwrócić uwagę na zapotrzebowanie na kulturę w czasach, w których zapomina się o teatrze, niszowym kinie czy muzeach. Chcemy uwrażliwić społeczeństwo i pokazać piękno, które ginie w wyścigu o pieniądze.