0 %

Fundacja Inkubator Kulturalno - Społeczny „Noosfera” została ustanowiona 24 maja 2011 i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 czerwca 2011. Prowadzona jest przez:

Marcina Majewskiego.

Jej celem jest działalność na rzecz kultury, młodzieży, szczególnie w zakresie wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pomocy w rozwoju kariery artystycznej początkujących twórców, wspierania inicjatyw kulturalnych i religijnych, promowania i organizacji wolontariatu, wspomagania rozwoju społeczności lokalnych.

Świat kultury, tzw. noosfera,
jest do życia człowiekowi równie potrzebny jak biosfera.

Antoni Kępiński

Chcemy swoją działalnością pomagać rozwijać się młodym twórcom, w szczególności mieszkającym w stolicy Dolnego Śląska. Naszym celem jest promocja kultury i sztuki. Zamierzamy organizować konkursy, warsztaty, szkolenia, wspierać inicjatywy kulturalne. Chcemy zwrócić uwagę na zapotrzebowanie na kulturę w czasach, w których zapomina się o teatrze, niszowym kinie czy muzeach. Chcemy uwrażliwić społeczeństwo i pokazać piękno, które ginie w wyścigu o pieniądze.

Co roku organizujemy Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOT-ON. W każdej edycji biorą udział rzesze uczniów szkół średnich. Zapraszamy do jury przedstawicieli wrocławskiego środowiska artystycznego. Współpracujemy z wieloma firmami, otrzymujemy liczne patronaty. Laureatów nagradzamy albumami najlepszych prac, które znajdują się również na rokrocznie organizowanej wystawie.

Okazyjnie pracujemy również nad innymi projektami.

Fundament

Sprawozdania

Kontaktuj się z nami poprzez email: zarzad -[at] noos-fera.org.pl albo drogą pocztową.
Dane fundacji:

adres:ul. Komisji Edukacji Narodowej 6C/17
66-400 Gorzów Wielkopolski
KRS:0000388588
REGON:021543112
NIP:898-21-92-777
konto:Raiffeisen Bank 61 1750 0012 0000 0000 3527 4219
FOT-ON FOT-ON
ccbot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ccbot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)